LKP - Inne Leśne Kompleksy Promocyjne LKP - Inne Leśne Kompleksy Promocyjne

W Lasach Państwowych utworzono 19 Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Są to:

Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie zajmuje południowo-wschodnią część Borów Tucholskich – największego zwartego obszaru leśnego w Polsce. Areał leśnego kompleksu promocyjnego liczący sobie 84 tys. ha, znajduje się w całości w granicach Regionalnej Dyrekcji LP Toruń i wchodzi w skład czterech nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Tuchola i Woziwoda.

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska jest pierwszą tego typu jednostką utworzoną w Polsce. Kompleks obejmuje w swoich granicach tę część Puszczy Białowieskiej, której gospodarzami są Lasy Państwowe. Są to trzy nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku: Białowieża, Browsk i Hajnówka. LKP zajmuje powierzchnię ponad 52 tys. ha.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Oliwsko-Darżlubskie obejmuje swoim zasięgiem w całości dwa nadleśnictwa: Gdańsk i Wejherowo, podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W granicach LKP znajdują się lasy morenowe otaczające Trójmiasto, Puszcza Darżlubska i pas nadmorski wraz z Półwyspem Helskim i Wyspą Sobieszewską, o łącznej powierzchni 40,7 tys. ha.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie położony jest w południowej Wielkopolsce i rozciąga się
między Ostrowem Wlkp., Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem na powierzchni około 48 tys. ha w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (nadleśnictwa Antonin i Syców) oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach.

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Bukowa i Goleniowska położony jest w odległości około 30 km na południowy wschód od Szczecina i obejmuje całą Puszczę Bukową oraz południową część Puszczy Goleniowskiej. Powołany 1 lipca 1996 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji LP Szczecin, zajmuje cały areał Nadleśnictwa Kliniska i obręb Rozdoły należący do Nadleśnictwa Gryfino. Łączna powierzchnia LKP wynosi 32,8 tys. ha.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Gostynińsko-Włocławskie tworzy jedyny zwarty kompleks leśny w sąsiedztwie Kujaw i Mazowsza, położony na obszarze zwydmionych tarasów Wisły. W skład LKP, zajmującego powierzchnię 52,2 tys. ha, wchodzą trzy nadleśnictwa dwóch regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: Łódź (nadleśnictwa Gostynin i Łąck) oraz Toruń (Nadleśnictwo Włocławek).

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka został utworzony w granicach trzech nadleśnictw należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu: Kozienice, Radom i Zwoleń. Zajmuje powierzchnię 30,4 tys. ha. Puszcza Kozienicka jest częścią dawnej Puszczy Radomskiej, rozciągającej się niegdyś między Wisłą, Pilicą i Kamienną, i wciąż jednym z największych w całej środkowej Polsce kompleksów leśnych o znacznym stopniu naturalności. Większa część LKP położona jest w Przyrodniczoleoenej Krainie Wyżyn Środkowopolskich. Cały obszar znajduje się w zlewni Wisły, zasilanej wodami rzek przecinających puszczę, m.in.: Ostrownicy, Brzeźniczki, Zagożdżonki, Pacynki i Zwolenki.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie powstał na obszarze liczącego 31 622 ha Nadleśnictwa Janów Lubelski, znajdującego się w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublin. Lasy Janowskie są częścią Puszczy Solskiej – jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce, o łącznej powierzchni 124 tys. ha.

Leśny Kompleks Promocyjny Bory Lubuskie obejmuje teren Nadleśnictwa Lubsko, które wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, i pod względem powierzchni (ponad 32 tys. ha) jest jednym z największych nadleśnictw w Polsce. Na Nysie Łużyckiej LKP przylega do granicy państwowej z Niemcami.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Śląskiego obejmuje teren czterech nadleśnictw (39,8 tys. ha), podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła. CzęŚć północna kompleksu to stosunkowo niewielkie wzgórza (300 – 520 m n.p.m.), które przechodzą w równinę doliny Wisły i region rezerwuaru wody dla Śląska – Zbiornika Goczałkowickiego.


Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Birczańskie znajduje się w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od zachodu, wzdłuż rzeki San, z Pogórzem Przemyskim. Obiekt zajmuje powierzchnię 29,5 tys. ha, leży w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i obejmuje całe Nadleśnictwo Bircza. Przez LKP „Lasy Birczańskie”, przyjmując podział prof. J. Kondrackiego, przebiega granica dwóch prowincji fizycznogeograficznych kraju. Jego zachodnią część zajmuje Pogórze Przemyskie – fragment Prowincji Karpaty Zachodnie, wschodnią – Góry Sanocko-Turczańskie – część Prowincji Karpaty Wschodnie.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko-Rogowskie leży na terenie województwa łódzkiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Jego powierzchnię utworzono z dwóch jednostek LP: Nadleśnictwa Brzeziny, Nadleśnictwa Spała i z Leśnego Zakładu Doświadczalnego (LZD) w Rogowie. Na obiekt w Rogowie – własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – składają się: Nadleśnictwo Rogów, Szkółkarski Ośrodek Szkoleniowy, Arboretum oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-LeŚnej.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie rozciąga się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego na terenie dwóch dyrekcji regionalnych – RDLP Olsztyn i RDLP Białystok, a konkretnie pięciu nadleŚnictw tych jednostek: Strzałowo, Spychowo i Mrągowo (należących do olsztyńskiej RDLP) oraz Pisz i Maskulińskie (podległych RDLP Białystok). W skład LKP „Lasy Mazurskie” wchodzą również grunty należące do Stacji Badawczej Rolnictwa i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie. Są to: leŚnictwo Kończewo wraz z hodowlą zachowawczą konika polskiego i żyjącymi na wolnoŚci stadami oraz użytki rolne na Półwyspie Popielniańskim.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego, obejmujący w RDLP Kraków:
Nadleśnictwo Piwniczna - pow. 13 228 ha, w tym: obręb leśny Muszyna (pow. 6 171 ha) oraz obręb leśny Rytro (pow. 7 057 ha). Na podstawie wniosku Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w skład LKP Lasy Beskidu Sądeckiego włączono w Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy (pow. 6 422 ha), należący do Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warcińsko-Polanowskie obejmujące w RDLP Szczecinek:
Nadleśnictwo Warcino - pow. 20 608 ha, w tym: obręb leśny Warcino (pow. 9 331 ha), obręb leśny Obłęże (pow. 11 277 ha),
Nadleśnictwo Polanów - pow. 16 727 ha w tym: obręb leśny Polanów (pow. 16 727 ha )

Leśny Kompleks Promocyjny Sudety Zachodnie, obejmujący w RDLP Wrocław:
Nadleśnictwo Szklarska Poręba - pow. 14 209 ha, w tym: obręb leśny Szklarska Poręba (pow. 7 011 ha), obręb leśny Piechowice (pow. 7 198 ha),
Nadleśnictwo Świeradów - pow. 8 657 ha w tym: obręb leśny Świeradów (pow. 8 657ha),

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka, obejmujący w RDLP Piła, Poznań i Szczecin:
Nadleśnictwo Potrzebowice - powierzchnia 19 181ha, w tym: obręb leśny Drawsko (pow. 7 381 ha), obręb leśny Potrzebowice (pow. 11 800 ha),
Nadleśnictwo Wronki - pow. 18 971 ha w tym: obręb leśny Bucharzewo (pow. 9 144ha), obręb leśny Wronki (pow. 9 827 ha),
Nadleśnictwo Krucz - pow. 18 033 ha, w tym obr. leśny Krucz (pow. 12 436 ha), obr. leśny Lubasz (pow. 5 597 ha),
Nadleśnictwo Sieraków - pow. 14 135 ha, w tym: obr. leśny Bucharzewo (pow. 8 891 ha), obręb leśny Sieraków (pow. 5 244 ha),
Nadleśnictwo Oborniki - pow. 20 907 ha, w tym: obr. leśny Parkow (pow. 3 703 ha), obr. leśny Oborniki (pow. 6 031 ha), obr. leśny Obrzycko (pow. 6 024 ha), obr. leśny Kiszewo (pow. 5 149 ha),
Nadleśnictwo Karwin - pow. 25 163 ha w tym: obr. leśny Lipki Wielkie (pow. 8 305 ha), obr. leśny Rąpin (pow. 8 501 ha), obr. leśny Karwin (pow. 8 357 ha),
Nadleśnictwo Międzychód - pow. 20 883 ha, w tym obr. leśny Krobielewko (pow. 13 209 ha), obr. leśny Międzychód (pow. 7 674 ha).

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Warszawskie Nadleśnictwa: Drewnica, Jabłonna, Celestynów i Chojnów.
Powierzchnia łączna: 48 572 ha
Pierwsze 7 LKP powstało w grudniu 1994 roku. W każdym z nich tworzy się ścieżki edukacyjne, działają ośrodki edukacji ekologicznej i izby muzealne. Edukacja, choć niezmiernie ważna, jest tylko jednym z elementów działania LKP. Mają one przede wszystkim być, miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, jako elementu zrównoważonego rozwoju. To nowatorskie rozwiązanie spotkało się z uznaniem leśników i badaczy w całej Europie.