Edukacja przyrodnicza - Ścieżka dydaktyczna "Dolina Wełny" (Nadleśnictwo Oborniki) Edukacja przyrodnicza - Ścieżka dydaktyczna "Dolina Wełny" (Nadleśnictwo Oborniki)

Ścieżka dydaktyczna "Dolina Wełny" zlokalizowana jest na terenie leśnictwa Rożnowo i częściowo wychodzi poza jego teren. Trasa ścieżki ma długość 16,5 km i zaprojektowana została z myślą o turystyce konnej i rowerowej, a na całym przebiegu oznaczono ją sylwetką konia.

Początek ścieżki znajduje się przy stacji PKP w Rożnowie, a kończy się przy leśniczówce.
Zapoznamy się tu z ogólnymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz formami i metodami ochrony przyrody, zaobserwujemy wiele ciekawostek przyrodniczych, a także historycznych.

Przystanki tematyczne:

Uprawa leśna.
Las mieszany.
Mogiła (grób Józefa Ślązaka).
Mrówka rudnica.
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.
Ferma strusi.
Rzeka Wełna.
Bory sosnowe.
Bóbr europejski.
Podszyt leśny.
Punkt widokowy przy rz. Wełna.
Pomnik Przyrody (zrośnięta sosna).
Odnowienie naturalne.
Drzewostany liściaste.
Podrost.
Młody drzewostan - drągowina.
Słupek oddziałowy.
Gospodarczy Drzewostan Nasienny.
Miejsce Pamięci Narodowej.
Drzewa doborowe.
Pomnik przyrody - dąb szypułkowy.