Nadleśnictwo Potrzebowice Nadleśnictwo Potrzebowice

NADLEŚNICTWO POTRZEBOWICE
Potrzebowice 1
64 – 730 Wieleń
www: http://www.pila.lasy.gov.pl/potrzebowice/index.php

Lasy Nadleśnictwa Potrzebowice są częścią zwartego kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Notecka. Nadleśnictwo utworzono około 1870 roku z siedzibą w byłym pałacyku myśliwskim Rodu Sapiehów.

Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 19182,94 ha w tym powierzchnia lasów obejmuje 18410,99 ha. Składa się z dwóch obrębów: Drawsko - o pow. 7 381,95 ha i Potrzebowice - o pow. 11 800,99 ha, 12 leśnictw oraz szkółki leśnej.

Nadleśnictwo położone jest na terenie gmin Wieleń Drawsko i Wronki.

Tutejsze warunki klimatyczno -glebowe charakteryzują się bardzo małą ilością opadów i okresowymi suszami.Przeważają ubogie gleby bielicowe.

Na terenie Nadleśnictwa wyodrębniono 4 250,74 ha lasów glebochronnych, które porastają wydmy śródlądowe - jedne z największych w Europie, zapobiegając jednocześnie ich uruchamianiu.

Znacznie mniejszą powierzchnię bo 258 ha zajmują lasy wodochronne położone przy ciekach wodnych.

Ze względu na tak charakterystyczne uwarunkowania hydrologiczno - klimatyczne opracowano w Nadleśnictwie "Program małej retencji", który zakłada racjonalną gospodarkę zasobami wód powierzchniowych poprzez czasowe zatrzymanie wody opadowej w zbiornikach retencyjnych w okresie jej nadmiaru i wykorzystywanie w okresie niedoboru. W ramach "Programu" na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice w latach 1998 - 1999 powstało 7 zbiorników retencyjnych, których budowa finansowana była z Funduszu "PHARE". Zbiorniki te służą również celom ochrony przeciwpożarowej, a także poprawiają bilans wodny i zwiększają bioróżnorodność.

Lasy Nadleśnictwa są bogate w grzyby. Można tu znaleźć nawet rzadkie i chronione gatunki takie jak: mleczj rydz, szmaciak gałęzisty, smardz jadalny czy purchawica olbrzymia. Podgrzybki, borowiki, maślaki, kozaki występują w lasach powszechnie, a w niektórych latach ich wysyp jest wyjątkowo duży.

Obecnie w lasach prowadzi się zrównoważoną gospodarkę leśną na podstawach ekologicznych. Najważniejsze założenia dotyczą zachowania lasu i jego funkcji związanych z korzystnym oddziaływaniem na środowisko, zachowania równowagi przyrodniczej,ochrony lasów i zachowania naturalnych ekosystemów leśnych.