Nadleśnictwo Oborniki Nadleśnictwo Oborniki

Nadleśnictwo Oborniki
Dąbrówka Leśna
ul. Gajowa 1
64-600 Oborniki
tel. 061-297-13-02
www: http:www.poznan.lasy.gov.pl/oborniki/

Lasy Nadleśnictwa Oborniki położone są w regionie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, subregionie Kotliny Gorzowskiej, w dorzeczu rzeki Warty i jej prawobrzeżnych dopływów: Wełny, Flinty i Kanału Kończak oraz lewobrzeżnych: Samicy i Samy.Na terenie obszaru Nadleśnictwa leżą dwa jeziora z określoną nazwą: Jezioro Pamiątkowskie i mniejsze Jezioro Sycyńskie - są to jeziora polodowcowe. Ponadto znajdują się jeszcze trzy małe jeziorka bez nazwy, a w okolicy Objezierza powsał sztuczny zbiornik wodny na rzece Samie wykorzystywany jako stawy rybne. Krajobraz tego subregionu kształtują rozległe obszary wydmowe; równiny akumulacyjne piasków rzecznych. Dominują utwory geologiczne zwiazane z okresem Czwartorzędu: piaski zwałowe, piaski sandrowe, piaski rzeczne holoceńskie oraz piaski eoliczne i piaski eoliczne na wydmach. Obszar Nadleśnictwa zaliczyć należy do terenów nizinnych z trzema typami reliefu: równym, falistym i pagórkowatym. Teren pagórkowaty zwiazany z formami wietrznymi występuje w obrębie Oborniki i przebiega pasem od Dąbrówki Leśnej w kierunku północno-zachodnim. Najniżej położony jest punkt w dolinie Warty w okolicy Stobnicy - 38 m n.p.m. zaś najwyższy to wzniesienie wydmowe w okolicy wsi Dąbrówka Leśna - 99,2 m n.p.m.

Regionalizacja przyrodniczo-leśna lasów Polski usytuowała Nadleśnictwo Oborniki w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, 4 Dzielnicy Puszczy Noteckiej, Mezoregionie Puszczy Noteckiej - część prawobrzeżną rzeki Warty i 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego - część lewobrzeżną rzeki Warty.

Nadleśnictwo położone jest na terenie województwa wielkopolskiego w czterech powiatach : obornickim, szamotulskim, czarnkowsko-trzcianeckim i poznańskim.

Nadleśnictwo Oborniki powstało w 1893 r. z części lasów własności państwowej oraz lasów prywatnych. Ogólna powierzchnia wynosiła wówczas 7.088 ha. W 1910 r. sporządzono operat, który był aktualny do 1.10.1930 r. Operat ten stracił znaczenie z chwilą rozpoczęcia (1924 r.) eksploatacji drzewostanów obumarłych wskutek żeru sówki choinówki na powierzchni kilku tysięcy hektarów. W 1930 r. opracowano plan gospodarczy na okres od 1930 do 1940 r.

Po wojnie, w 1945 r. Nadleśnictwo Oborniki powiększyło swe granice o przyłączone lasy większej i mniejszej własności prywatnej.

I rewizja urządzania lasu przeprowadzona na okres 1.X.1969 - 30.IX.1979r. W czasie obowiązywania tych planów dokonano następujących zmian organizacyjnych:

z dniem 1 stycznia 1973r. włączono do Nadleśnictwa Oborniki nadleśnictwa Boruszynek i Obrzycko,
z dniem 1 stycznia 1979r. przekazano części obrębów położone w województwie pilskim do nadleśnictw Durowo, Sarbia i Wronki,
z dniem 1 stycznia 1979r. do Nadleśnictwa Oborniki Przyłączono obręb Biedrusko z Nadleśnictwa Łopuchówko.
II rewizja urzadzania lasu sporzadzono na okres 1.I.1981 - 31.XII.1990r. Od 1 stycznia 1987r. do obrębu Oborniki włączono leśnictwo Objezierze z odrębu Biedrusko. W tym okresie Nadleśnictwo Oborniki było podzielone na 19 leśnictw.

III rewizja urządzania lasu sporzadzono na okres 1.I.1992 - 31.XII.2001r. Z dniem 1 stycznia 1995r. przekazano obręb Biedrusko do Nadleśnictwa Czerwonak. Ten plan wprowadził 5 nowych leśnictw czyli w sumie 24 leśnictwa, lecz oddanie obrębu Biedrusko umniejszyło liczbę leśnictw spowrotem do 19.

IV rewizja urzadzania lasu sporzadzono na okres 1.I.2002 - 31.XII.2011r. Zmiany jakie ten plan wprowadził to redukcja 4 leśnictw, czyli obecnie mamy 15 leśnictw.


Więcej o Nadleśnictwie Oborniki przeczytasz na stronie: http://oborniki.lasypanstwowe.poznan.pl