Nadleśnictwo Krucz Nadleśnictwo Krucz

Nadleśnictwo Krucz
Krucz 28
64 - 720 Lubasz
http://www.pila.lasy.gov.pl/krucz/index.php

Położenie:

Lasy Nadleśnictwa Krucz położone są na terenie województwa Wielkopolskiego, w powiatach Czarnkowsko-Trzcianeckim, Szamotulskim i Obornickim. Nadleśnictwo Krucz dzieli się na dwa obręby leśne Krucz i Lubasz oraz na 11 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie w Gniewomierzu.Powierzchnia:

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Krucz wynosi 18.037 ha w tym Obręb Krucz 12.437 ha, Obręb Lubasz 5.600 ha. Powierzchnia leśna wynosi 16.789 ha. Lasy prywatnej własności nadzorowane przez nadleśnictwo zajmują 1.398 ha powierzchni leśnej. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 42.383 ha na terenie: Miasta Czarnków i gmin: Czarnków, Lubasz, Połajewo, Wieleń, Wronki, Obrzycko i Ryczywół.Lokalizacja przyrodniczo- leśna:

Lasy Nadleśnictwa Krucz usytuowane są w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej w 4 Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej w Mezoregionie Puszczy Noteckiej.Krótka charakterystyka:

Lasy to głównie jednogatunkowe drzewostany sosnowe powstałe po roku 1924, po katastrofalnej gradacji sówki choinówki.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zajmująca 88,2% powierzchni leśnej. Następnymi w kolejności są: Brz – 3,4 %, Db – 3,2 %, Ol – 1,7 %, Św – 1,3 %, Bk – 1 %, Md, Js, Kl, Gb, Tp, Os, Lp – 1 %.
Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 60 lat, przeciętny zapas na 1 ha grubizny brutto – 201 m3 oraz przeciętny przyrost 3,34 m3 / ha. Ponad 99% drzewostanów nadleśnictwa pochodzi z odnowienia sztucznego, 0,5% z odnowienia naturalnego i mniej niż 0,5% to drzewostany odroślowe.
Cały obszar Puszczy zajęty jest przez rozległe, jedne z największych w Europie, wydmy śródlądowe, porośnięte borami. Pośród borów znajduje się ciąg malowniczo położonych jezior rynnowych. Na terenach bezodpływowych lokalnie występują bagna oraz torfowiska wysokie. Największe zbiorniki wodne to jeziora: Białe, Kruteckie, Wielkie, Hamrzyskie i Rzecińskie; oprócz tego występują trzy mniejsze jeziora leśne: Pokraczyńskie, Pustelnik (tzw.Ósemka) oraz Mirocin (tzw.Jeziorko). W ostatnich latach zbudowano, bądź zmodernizowano kilka zbiorników wodnych, które pełnią funkcje retencjonowania wody na tym dość suchym obszarze.

Klimat:

Klimatycznie obszar Nadleśnictwa należy do klimatu Wielkich Dolin. Jest ubogi w opady atmosferyczne. Średnia ilość opadów w roku wynosi 610 mm, a średnia temperatura roczna 8 oC.Obiekty przyrodnicze:

Ze względu na swe walory krajobrazowe obszar Nadleśnictwa wraz z przyległymi gruntami w przeważającej części leży w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Notecka, natomiast mniejsza część znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Noteci.

Z ciekawszych obiektów na terenie nadleśnictwa należy wymienić:
Rezerwat przyrody WILCZE BŁOTO
Projektowany rezerwat przyrody MORENA CZARNKOWSKA

Obiekty zabytkowe:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Kruczu (utworzony w 1999 roku) - Park dworski z występującymi w dość swobodnym układzie bukami, dębami, jesionami, lipami, klonami i topolami. Szczególnego uroku nadają sędziwe, kilkusetletnie dęby, z których najgrubszy ma obwód 585 cm jak również dwa oczka wodne. Integralną częścią parku jest zabytkowy budynek nadleśnictwa z salą narad i sadem.
Zespół Pałacowo-Parkowy w Goraju / przy Zespole Szkół Leśnych/ - Zamkowe założenie parkowe o powierzchni 6,30ha, uznane decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 12.03.1982 roku.Miejsca historyczne:

W celu zachowania miejsc historycznych na ochronę zasługują m.in.
- kamień znajdujący się w leśnictwie Annogóra w oddz. 53 b; Obrębu Lubasz, upamiętniający śmierć leśniczego w okresie przedwojennym
- grób z 1897 roku z zabytkowym krzyżem, pierwszego Nadleśniczego Nadleśnictwa Boruszynek w oddz. 11 c; Obrębu Lubasz
- pomnik spadochroniarzy w oddz. 30 i; leśnictwa Annogóra
- grób hrabiego Hochberga w oddz. 18a; leśnictwa Goraj
- krzyż św. Huberta w oddz. 201 b; leśnictwa Krucz, odrestaurowany w 1996 roku.Łowiectwo:

Nadleśnictwo Krucz nadzoruje 6 obwodów łowieckich (dwa leśne i cztery polne) oraz prowadzi gospodarkę łowiecką w jednym wyłączonym z dzierżawy (OHZ Lasów Państwowych). Obwody dzierżawione są przez 4 Koła Łowieckie. Najczęściej spotykanymi zwierzętami są sarny, jelenie, dziki, daniele i lisy. Oprócz nich występują, także rzadkie gatunki, takie jak: bóbr, wydra, bocian czarny, żuraw, rybołów, orzeł bielik oraz kanie ruda i czarna.
Średniorocznie w nadleśnictwie pozyskuje się: 150 jeleni, 300 saren i 160 dzików.
Na terenie nadleśnictwa łowiecko zagospodarowanych jest ponad 62 ha poletek łowieckich i gruntów rolnych.