Edukacja przyrodnicza - Ścieżka dydaktyczna – „Ostępy Puszczy Noteckiej”. Edukacja przyrodnicza - Ścieżka dydaktyczna – „Ostępy Puszczy Noteckiej”.

Ścieżka dydaktyczna – „Ostępy Puszczy Noteckiej” znajduje się przy schronisku „Chata Zbójców” w Bucharzewie. Ma długość 3 km i przebiega przez typowy teren puszczański.
Na ścieżce umiejscowionych jest 10 tablic informacyjnych dotyczących przyrody i gospodarki leśnej. Można z nich dowiedzieć się o fazach rozwojowych drzewostanu, funkcjach lasu, działaniach leśników, lasach w Polsce, korzyściach wynikających z lasu. Opisano drzewo jako środowisko życia oraz przybliżono jednego z mieszkańców lasu wiewiórkę. Natomiast z tablicy „ptasi zegar” można dowiedzieć się o różnicach w aktywności biologicznej poszczególnych gatunków ptaków.
Ścieżka jest przydatna dla wszystkich pragnących poznać tajniki przyrody i leśnictwa.