Edukacja przyrodnicza - Ścieżka dydaktyczna "Dębowy las" (Nadleśnictwo Oborniki) Edukacja przyrodnicza - Ścieżka dydaktyczna "Dębowy las" (Nadleśnictwo Oborniki)

Ścieżka dydaktyczna "Dębowy Las" zlokalizowana jest na terenie leśnictwa Daniele w Nadleśnictwie Oborniki. Obszar ten obejmuje ciekawe obiekty przyrodnicze związane z gospodarką leśną i ochroną przyrody.
Najciekawszym obiektem jest rezerwat przyrody chroniący zbiorowisko leśne typu świetlistej dąbrowy. Jego wysoka wartość wynika z unikalności tego typu zbiorowisk, a także tworzy on enklawę dąbrów, wśród panujących wokół drzewostanów sosnowych.
Ścieżkę poprowadzono wśród drzewostanów gospodarczych i w rezerwacie. Przedstawiono przy tej okazji zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz walory przyrodnicze terenu. Trasa liczy około 6 km w płaskim terenie, czas przeznaczony do przejścia wynosi około 4 godziny.
Wyznaczono na niej 12 przystanków dydaktycznych w miejscach charakteryzujących określone obiekty czy zjawiska przyrodnicze. Oznaczono ją symbolem liścia dębu. Ścieżkę mogą odwiedzać indywidualni miłośnicy przyrody oraz grupy zorganizowane.
Dojazd środkami komunikacji publicznej jest utrudniony, dlatego na jej początku zorganizowano parking dla pojazdów. Na miejscu znajduje się leśniczówka Daniele, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat ścieżki. Istnieje również możliwość skorzystania z fachowej wiedzy leśniczego na trasie ścieżki.

A oto poszczególne przystanki:

Pomnik przyrody (0,20 km)
Gospodarczy drzewostan nasienny (0,55 km)
Młodnik sosnowy (0,95 km)
Budowa lasu (1,45 km)
Rezerwat przyrody (2,15 km)
Las typu świetlista dąbrowa (2,50 km)
Zbiorowiska zastępcze (3,20 km)
Pożary leśne (3,90 km)
Zagrożenia naturalnej roślinności (4,80 km)
Siedliska wilgotne (5,00 km)
Las łęgowy (5,40 km)
Zwierzyna leśna (6,00 km)